Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Публикуване на доклада на Европейската сметна палата относно ефективността на управлението на ЕЦБ за финансовата 2009 година и на отговора на ЕЦБ

29 януари 2011 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува изготвения от Европейската сметна палата Доклад относно ефективността на управлението на ЕЦБ за финансовата 2009 година и отговора на ЕЦБ. Докладът на Палатата е изготвен в съответствие с член 27.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

Докладът, придружен от отговора на ЕЦБ, е публикуван също в Официален вестник на Европейския съюз от 29 януари 2011 г. и може да бъде намерен на уебсайта на ЕЦБ.

European Central Bank

Данни за контакт за медиите