Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania EBC w roku budżetowym 2009 wraz z odpowiedzią EBC

29 stycznia 2011 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania EBC w roku budżetowym 2009 wraz z odpowiedzią EBC. Sprawozdanie Trybunału zostało sporządzone zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Sprawozdanie zostało także opublikowane, wraz z odpowiedzią EBC, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 29 stycznia 2011 r. i można je znaleźć w serwisie internetowym EBC.

European Central Bank

Kontakt z mediami