Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Revīzijas palātas ziņojuma par ECB pārvaldības efektivitāti 2009. finanšu gadā un ECB atbildes publicēšana

2011. gada 29. janvārī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicējusi Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto ziņojumu par ECB pārvaldības efektivitāti 2009. finanšu gadā, kā arī ECB atbildi uz šo ziņojumu. Revīzijas palātas ziņojums sagatavots saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 27.2. pantu.

Ziņojums kopā ar ECB atbildi publicēts arī 2011. gada 29. janvāra "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un atrodams ECB interneta lapā.

European Central Bank

Kontaktinformācija presei