Menu
PERSBERICHT

Publicatie van het verslag van de Europese Rekenkamer over de operationele doelmatigheid van de ECB betreffende het begrotingsjaar 2009 en het antwoord daarop van de ECB

29 januari 2011

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag het verslag van de Europese Rekenkamer over de operationele doelmatigheid van de ECB gepubliceerd voor het begrotingsjaar 2009, samen met het antwoord daarop van de ECB. Het verslag van de Rekenkamer is opgesteld overeenkomstig Artikel 27.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank.

Het verslag is, samen met het antwoord erop van de ECB, tevens gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 29 januari 2011 en is te raadplegen op de website van de ECB.

European Central Bank

Contactpersonen voor de media