Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava Poročila Evropskega računskega sodišča o reviziji učinkovitosti upravljanja ECB za poslovno leto 2009 z odgovorom ECB

29. januar 2011

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila poročilo Evropskega računskega sodišča o učinkovitosti upravljanja ECB za poslovno leto 2009 in odgovor ECB na poročilo. Sodišče je poročilo pripravilo v skladu s členom 27.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Poročilo je skupaj z odgovorom ECB objavljeno v Uradnem listu Evropske unije z dne 29. januarja 2011, na voljo pa je tudi na spletni strani ECB.

European Central Bank

Stiki za medije