Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ansvarsfördelning mellan ledamöterna i ECB:s direktion

2 juni 2010

Inom ramen för det gemensamma ansvaret för verksamheten vid Europeiska centralbanken (ECB) beslutade ECB:s direktion igår om följande ansvarsfördelning mellan ledamöterna. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Förutom de stadgeenliga uppgifterna som ordförande för direktionen, ECB-rådet och allmänna rådet kommer ordförande Jean-Claude Trichet att ansvara för följande verksamhetsområden: Kommunikation, Internrevision samt Sekretariat och språktjänster.

Förutom de stadgeenliga uppgifterna som ställföreträdare för ordföranden kommer vice ordförande Vítor Constâncio att ansvara för följande verksamhetsområden: Administration och Finansiell stabilitet.

Gertrude Tumpel-Gugerell kommer att ansvara för följande verksamhetsområden: HR, budget och organisation, Betalnings- och marknadsinfrastruktur samt TARGET2-Securities.

José Manuel González-Páramo kommer att ansvara för följande verksamhetsområden: Betalningsmedel, Marknadsoperationer samt Forskning.

Lorenzo Bini Smaghi kommer att ansvara för följande verksamhetsområden: Internationella och europeiska förbindelser, Rättsfrågor samt ECB:s nya lokaler.

Jürgen Stark kommer att ansvara för följande verksamhetsområden: Ekonomisk och penningpolitisk analys, Informationssystem samt Statistik.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media