Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n johtokunnan jäsenten tehtävänjako

2.6.2010

Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnalla on yhteisvastuu EKP:n toimialojen kokonaistoiminnasta. Lisäksi johtokunta sopi eilen tehtävien jakautumisesta jäsentensä kesken. Tehtävänjako tuli voimaan välittömästi.

Pääjohtajalla on lakisääteinen tehtävä toimia johtokunnan, EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston puheenjohtajana. Lisäksi pääjohtaja Jean-Claude Trichet’n vastuulla ovat viestintäosasto, sisäisen tarkastuksen osasto sekä sihteeristön ja kielipalveluiden pääosasto.

Varapääjohtajalla on lakisääteinen tehtävä toimia pääjohtajan sijaisena. Varapääjohtaja Vítor Constâncio vastaa lisäksi hallinnon pääosastosta sekä rahoitusjärjestelmän vakauden pääosastosta.

Gertrude Tumpel-Gugerellin vastuualueeseen kuuluvat henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosasto, maksujärjestelmien ja markkinainfrastruktuurin pääosasto sekä TARGET2-Securities-ohjelma.

José Manuel González-Páramon vastuulla ovat seteliosasto, markkinaoperaatioiden pääosasto ja tutkimuksen pääosasto.

Lorenzo Bini Smaghin vastuualuetta ovat kansainvälisten ja Eurooppa-suhteiden pääosasto, oikeudellinen pääosasto sekä EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke.

Jürgen Stark vastaa kansantalouden, tietotekniikan ja tilastoinnin pääosastoista.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle