Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

2 Ιουνίου 2010

Στο πλαίσιο της συλλογικής της ευθύνης για τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ έλαβε χθες απόφαση, η οποία έχει άμεση ισχύ, σχετικά με τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της.

Πέραν των καταστατικών του καθηκόντων ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, κ. Jean-Claude Trichet, θα είναι αρμόδιος για τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Επικοινωνία, Εσωτερική Επιθεώρηση, Γραμματεία και Γλωσσικές Υπηρεσίες.

Πέραν των καταστατικών του καθηκόντων ως αναπληρωτή του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Vítor Constâncio, θα είναι αρμόδιος για τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Διοίκηση και Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.

Η κ. Gertrude Tumpel-Gugerell θα είναι αρμόδια για τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Ανθρώπινο Δυναμικό, Προϋπολογισμός και Οργάνωση, Πληρωμές και Υποδομές Αγοράς και TARGET2 Securities.

Ο κ. José Manuel González-Páramo θα είναι αρμόδιος για τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Τραπεζογραμμάτια, Δραστηριότητες Αγορών και Έρευνα.

Ο κ. Lorenzo Bini Smaghi θα είναι αρμόδιος για τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις και Νομικές Υπηρεσίες. Επίσης, θα είναι αρμόδιος για το έργο κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ.

Ο κ. Jürgen Stark θα είναι αρμόδιος για τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Οικονομικές Μελέτες, Πληροφοριακά Συστήματα και Στατιστική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου