Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozdelenie kompetencií medzi členov Výkonnej rady ECB

2. júna 2010

V rámci svojej kolektívnej zodpovednosti za celkový chod odborných útvarov Európskej centrálnej banky (ECB) včera Výkonná rada ECB s okamžitou účinnosťou rozhodla o nasledujúcom rozdelení kompetencií medzi svojich členov:

Prezident Jean-Claude Trichet bude popri svojich štatutárnych funkciách predsedu Výkonnej rady, Rady guvernérov a Generálnej rady zodpovedný za nasledujúce odborné útvary: Komunikácia, Interný audit a Sekretariát a jazykové služby.

Viceprezident Vítor Constâncio bude popri svojej štatutárnej funkcii zástupcu prezidenta zodpovedný za tieto útvary: Správa ECB a Finančná stabilita.

Gertrude Tumpelová-Gugerellová bude zodpovedná za tieto útvary: Ľudské zdroje, rozpočet a organizácia, Platobný styk a infraštruktúra trhu a TARGET2-Securities.

José Manuel González-Páramo bude zodpovedný za tieto útvary: Bankovky, Operácie na trhu a Výskum.

Lorenzo Bini Smaghi bude zodpovedný za tieto útvary: Medzinárodné a európske vzťahy, Právne služby a projekt nového sídla ECB.

Jürgen Stark bude zodpovedný za tieto útvary: Ekonomika, Informačné systémy a Štatistika.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá