Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

7 май 2009 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се понижава с 25 базисни пункта до 1,00 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 13 май 2009 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 50 базисни пункта до 1,75 %, считано от 13 май 2009 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение остава непроменен – 0,25 %.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско време).

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Данни за контакт за медиите