Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

7 maja 2009 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  1. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie obniżona o 25 punktów bazowych do poziomu 1,00% poczynając od operacji rozliczanej 13 maja 2009 r.
  2. Stopa kredytu w banku centralnym zostanie obniżona o 50 punktów bazowych do poziomu 1,75% z dniem 13 maja 2009 r.
  3. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostanie niezmieniona na poziomie 0,25%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30 czasu środkowoeuropejskiego.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt z mediami