Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

7 maj 2009

Vid dagens sammanträde fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 1,00 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 13 maj 2009.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter, till 1,75 %, gällande från den 13 maj 2009.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att vara oförändrad på 0,25 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media