Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2009. gada 7. maijā

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 1.00%), sākot ar operācijām, ko veiks 2009. gada 13. maijā.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 50 bāzes punktiem (līdz 1.75%; spēkā ar 2009. gada 13. maiju).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (0.25%).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontaktinformācija presei