Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

7 mei 2009

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 25 basispunten verlaagd naar 1,00%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 13 mei 2009.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 50 basispunten verlaagd naar 1,75%, met ingang van 13 mei 2009.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit blijft onveranderd op 0,25%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Contactpersonen voor de media