Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Eurosystemets förväntningar om SEPA:s framtid

27 mars 2009

Eurosystemet, som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de sexton nationella centralbankerna i euroområdet publicerar idag förväntningar på de olika aktörerna vad gäller SEPA-projektets framtida utveckling. Förväntningarna, som har utarbetats som svar på önskemål om vägledning under 2008, utgör ett stöd för banksektorn och andra betalningsinstitut. De ska även ge användarna vägledning om hur de kan anpassa sina betalningsrutiner och vad de kan förvänta sig av sin bank eller betalningsinstitut. Eurosystemets förväntningar är dock inte avsedda att vara formella krav eller rättsligt bindande.

För Eurosystemet är det viktigt att SEPA fortsätter att utvecklas, även i orostider. Alltså är ett “mini‑SEPA” dvs. SEPA endast för gränsöverskridande betalningar, inte acceptabelt. I den aktuella oron på finansmarknaderna leder till att alltfler banker åter fokuserar sin verksamhet på allmänheten och betalningstjänster är kärnan i denna. En fullständig övergång till SEPA är nu ännu viktigare eftersom SEPA är grunden för den framtida massbetalningsmarknaden i Europa.

Eurosystemet räknar med att de som levererar SEPA-tjänster (banker och andra betalningsinstitut):

  • säkerställer verksamhetskapaciteten att sända och ta emot SEPA-betalningar. Banker och andra betalinstitut som erbjuder kreditöverföringar eller autogirotjänster i euro ska även erbjuda dessa SEPA-instrument. Alla relevanta BIC-koder finnas i en lista för åtminstone en infrastruktur som fungerar över hela SEPA. Verksamhetsprocesser och applikationsprogramvara bör vara anpassade till SEPA-kraven och SEPA-standarder bör införas för kommunikation med kunder. Om det är möjligt att växla mellan SEPA-format och de gamla nationella systemen ända fram till sista datum för migrering får ingen förlust av uppgifter ske.
  • erbjuda användarna av SEPA-instrument som motsvarar de instrument som erbjuds för att både sända och ta emot inhemska och gränsöverskridande eurobetalningar i det gamla systemet inom SEPA. Det är möjligt att stimulera kunderna att aktivt använda SEPA-instrument om dessa instrument är åtminstone lika attraktiva för kunderna som de tidigare nationella systemen, genom kundinformation och genom att observera Eurosystemets förväntningar och rekommendationer om SEPA.

Eurosystemet förväntar sig att SEPA-användarna:

  • företag och offentliga myndigheter, inklusive affärs- och centralbanker, i sina upphandlingsförfaranden hänvisar till både European Payments Councils (EPC) kriterier för SEPA och Eurosystemets förväntningar och även använder en leverantör av betalningstjänster som beaktar SEPA-regler och ‑förväntningar. Företag och myndigheter bör stödja SEPA genom att de internationella kontonumren (IBAN) och BIC ges en mer framträdande plats, än de gamla kontonumren, på fakturor och andra dokument. Affärs- och centralbanker, liksom andra betalningsinstitut ska använda SEPA-instrument och, om de inte själva utför betalningar, använda en leverantör av betalningstjänster som beaktar SEPA-regler och ‑förväntningar. Om de respektive kontona är inom samma institut ska IBAN användas, i stället för de gamla kontonumren, vid betalning av leverantörer och löner.
  • detaljhandlare bör, när de accepterar kortbetalningar från sina kunder, överväga om de kortsystem och inlösare de kontrakterar följer SEPA:s ramverk för kort och beaktar ramvillkoren för (Terms of Reference) för kortsystem (när de blir tillgängliga). De bör migrera till ”chip och PIN” (EMV-certifierade) terminaler och till system, som använder SEPA-standarder (när de blir tillgängliga) och främja användningen av effektiva kortsystem vid kortterminalerna. De bör överväga att acceptera ytterligare europeiska kortsystem, när de blir tillgängliga, om det är ett hållbart kommersiellt beslut.
  • kunderna informerar sig om IBAN för sina konton och respektive BIC för sina banker. Dessutom vore det bra för övergången till SEPA om de använder BIC och IBAN när de gör betalningar (helst med SEPA-betalinstrument) när dessa anges på fakturan. När kunderna överväger banktjänster bör de jämföra erbjudanden från olika SEPA-länder. Vid betalningar bör kortterminaler användas i stället för mindre effektiva betalningssätt, både för nationella transaktioner och SEPA-täckande transaktioner.

Den engelska versionen av SEPA-förväntningarna kan laddas ner från ECB:s webbplats. Andra språkversioner kommer att bli tillgängliga senare.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media