Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De verwachtingen van het Eurosysteem betreffende de toekomst van SEPA

27 maart 2009

Het Eurosysteem, dat bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de zestien nationale centrale banken van het eurogebied, publiceert vandaag, ten behoeve van verschillende belanghebbenden, een reeks verwachtingen over de toekomstige voortgang van het project voor het Gemeenschappelijke Eurobetalingsgebied (SEPA). Deze verwachtingen, opgesteld naar aanleiding van in de loop van 2008 ontvangen verzoeken om aanwijzingen, bieden ondersteuning aan de bankensector en betalingsinstellingen. Zij zouden tevens gebruikers een leidraad moeten bieden voor de aanpassing van hun betalingsactiviteiten en hetgeen zij van hun bank of betalingsinstelling kunnen verwachten. Het is echter niet de bedoeling de verwachtingen van het Eurosysteem als formele eisen of juridisch bindende voorwaarden op te leggen.

De verdere voortgang van SEPA blijft voor het Eurosysteem de hoogste prioriteit houden, zelfs in turbulente tijden. Een “mini-SEPA”, d.w.z. een SEPA uitsluitend voor grensoverschrijdende betalingen, is derhalve niet aanvaardbaar. Als gevolg van de huidige financiële onrust richten meer banken hun aandacht weer op hun particuliere klanten. Het betalingsverkeer vormt de kern van de dienstverlening aan deze klanten. Aangezien SEPA de hoeksteen vormt van het toekomstige Europese betalingsverkeer voor particulieren, is volledige migratie naar SEPA op dit moment des te belangrijker.

Het Eurosysteem verwacht van SEPA-aanbieders (banken en betalingsinstellingen) dat zij:

  • hun bedrijfsvoering zodanig inrichten dat zij SEPA-betalingen kunnen verzenden en ontvangen. Banken en betalingsinstellingen die overboekings- en/of automatische-incassodiensten (domiciliëringen) in euro aanbieden, zouden tevens de overeenkomstige SEPA-instrumenten moeten aanbieden. Alle relevante bankidentificatiecodes (BIC’s) zouden moeten worden opgenomen in het bankenregister van ten minste één SEPA-brede infrastructuur. Bedrijfsprocessen en softwareapplicaties zouden aan de eisen van SEPA aangepast moeten worden, en voor de communicatie met de klanten zouden SEPA-standaarden ingevoerd moeten worden. Er dient te worden gegarandeerd dat geen gegevens verloren gaan indien het tot de einddatum voor de migratie mogelijk blijft “oude” nationale formaten te converteren naar de SEPA-formaten (en vice versa); en
  • voor zowel het verzenden als ontvangen van binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen binnen SEPA aan gebruikers SEPA-betaalmiddelen ter beschikking stellen die overeenkomen met betaalmiddelen die anders met de “oude” nationale eurobetaalmiddelen worden aangeboden. Het actieve gebruik van SEPA-betaalmiddelen door klanten kan worden bevorderd door deze nieuwe betaalmiddelen minstens zo aantrekkelijk te maken als de huidige nationale betaalmiddelen, klanten actief erover te informeren, en de SEPA-verwachtingen en -aanbevelingen van het Eurosysteem in acht te nemen.

Wat betreft de SEPA-gebruikers, verwacht het Eurosysteem van:

  • bedrijven en overheden, met inbegrip van commerciële en centrale banken, dat zij bij het uitschrijven van aanbestedingen verwijzen naar de SEPA-criteria van de European Payments Council (EPC) en de verwachtingen van het Eurosysteem, en verder dat zij een aanbieder van betaaldiensten gebruiken die zich houdt aan de SEPA-regels en -verwachtingen. Bedrijven en overheden dienen SEPA te steunen door op facturen en op andere documenten voor hun klanten de internationale bankrekeningnummers (IBAN’s) en BIC’s te vermelden, en wel op duidelijker wijze dan bij de “oude” rekeningaanduidingen. Commerciële en centrale banken, alsmede betalingsinstellingen, dienen SEPA-instrumenten te gebruiken en – als zij niet zelf de betalingen verrichten – een aanbieder van betaaldiensten te kiezen die zich houdt aan de SEPA-regels en verwachtingen. Als de respectieve rekeningen bij dezelfde instelling worden aangehouden, dienen de banken bij de betaling van hun leveranciers en uitkering van salarissen IBAN’s in plaats van oude rekeningaanduidingen te gebruiken;
  • winkeliers dat – wanneer zij kaartbetalingen accepteren van hun klanten – zij nagaan of de kaart- schemes en kaartverwerkers waarmee zij contracten sluiten, werken volgens het SEPA-kader voor betaalkaarten en zich houden aan het Referentiekader voor kaart- schemes (zodra dit beschikbaar is). Zij dienen te migreren naar “chip en PIN” (EMV-gecertificeerde)-terminals en naar systemen die SEPA-standaarden hanteren (zodra die beschikbaar zijn) en het gebruik te bevorderen van efficiënte kaart- schemes op verkooppunten. Indien commercieel haalbaar, zouden ze verder moeten overwegen aanvullende Europese kaart- schemes te accepteren zodra deze beschikbaar komen; en
  • particuliere klanten dat zij zich op de hoogte stellen van het bij hun rekening horende IBAN en de overeenkomstige BIC van hun bank. Verder zou SEPA gemakkelijker ingang vinden als deze klanten voor hun betalingen (bij voorkeur via SEPA-betalingsinstrumenten) BIC en IBAN gebruiken waar deze op een factuur zijn aangegeven. Wanneer zij overwegen een nieuwe bankrelatie aan te gaan, zouden klanten het aanbod van banken in meerdere SEPA-landen met elkaar moeten vergelijken. Bij betalingen op verkooppunten verdienen kaartbetalingen de voorkeur boven minder efficiënte betaalmiddelen, zowel voor binnenlandse als voor SEPA-brede transacties.

De Engelstalige versie van de verwachtingen van het Eurosysteem inzake SEPA kunnen van de ECB-website worden gedownload. Versies in andere talen volgen te zijner tijd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media