Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Pričakovanja Eurosistema o prihodnosti SEPA

27. marec 2009

Eurosistem, ki ga sestavljajo Evropska centralna banka (ECB) in 16 nacionalnih centralnih bank euroobmočja, danes objavlja sklop pričakovanj do različnih deležnikov v zvezi s prihodnjim napredkom enotnega območja plačil v eurih (SEPA). Pričakovanja, ki so bila oblikovana kot odziv na prejete prošnje po nadaljnjih usmeritvah tekom leta 2008, dajejo podporo bančnim skupnostim in plačilnim institucijam. Zagotavljala naj bi tudi usmeritve uporabnikom glede prilagajanja svojih plačilnih dejavnosti in glede tega, kaj lahko pričakujejo od svoje banke ali plačilne institucije. Pričakovanja Eurosistema pa nimajo namena, da bi veljala kot formalne zahteve ali bila pravno zavezujoča.

Nadaljnji napredek SEPA ostaja za Eurosistem najvišja prednostna naloga, tudi v časih pretresov, zato »mini SEPA« (tj. SEPA zgolj za čezmejna plačila) ni sprejemljiva. Trenutni finančni pretresi vse več bank spodbujajo, da pozornost zopet usmerijo na poslovanje s komitenti, plačilne storitve pa so osrednji del takšnega poslovanja. Popolna migracija na SEPA je sedaj še bolj pomembna, saj je SEPA temelj prihodnjega evropskega plačilnega prometa s komitenti.

Eurosistem pričakuje, da bodo ponudniki SEPA (banke in plačilne institucije):

  • zagotovili operativne zmogljivosti za pošiljanje in sprejemanje plačil SEPA. Banke in plačilne institucije, ki ponujajo kreditno plačilo oziroma direktno obremenitev v eurih, bi morale ponujati tudi ustrezne instrumente SEPA. Vse relevantne bančne identifikacijske kode (BIC) bi morale bit navedene v registru vsaj ene infrastrukture z dosegom v celotnem območju SEPA. Poslovni procesi in aplikacije programske opreme bi morali biti prilagojeni pogojem SEPA, standardi SEPA pa bi morali biti uvedeni pri komuniciranju s strankami. Če je pretvorba med novimi formati SEPA in starimi oziroma nacionalnimi formati zagotovljena do roka za migracijo, je treba zagotoviti, da ne pride do izgube podatkov;
  • uporabnikom ponujali instrumente SEPA, ki ustrezajo instrumentom, ki jih sicer ponujajo kot stare eurske plačilne instrumente tako za pošiljanje kot tudi sprejemanje domačih in čezmejnih plačil znotraj območja SEPA. Aktivno uporabo instrumentov SEPA med strankami je mogoče spodbujati tako, da so instrumenti SEPA vsaj tako privlačni kot stari instrumenti, da so stranke o njih aktivno obveščene in da upoštevajo pričakovanja in priporočila Eurosistema glede SEPA.

Kar zadeva uporabnike SEPA, Eurosistem pričakuje, da bodo:

  • podjetja in javne uprave skupaj s poslovnimi in centralnimi bankami v svojih razpisih za izbiro ponudnika plačilnih storitev vključili referenco na kriterije Evropskega sveta za plačila (EPC) glede SEPA in pričakovanja Eurosistema ter da bodo uporabili ponudnika plačilnih storitev, ki upošteva pravila in pričakovanja SEPA. Podjetja in javne uprave bi morali podpirati SEPA s tem, da strankam zagotovijo mednarodno številko bančnega računa (IBAN) in BIC na vidnejšem mestu od starih označb računa, in sicer na računih in drugi dokumentih. Poslovne in centralne banke ter plačilne institucije bi morale uporabljati instrumente SEPA in – če plačil ne izvršujejo same – izbrati ponudnika plačilnih storitev, ki upošteva pravila in pričakovanja SEPA. Če so posamezni računi znotraj iste institucije, bi morale banke pri plačevanju svojim dobaviteljem in izplačevanju plač namesto starih označb računa uporabljati IBAN;
  • trgovci na drobno – ko svojim strankam ponujajo kartična plačila – upoštevali, ali kartična shema in pridobitelji, s katerimi sklepajo pogodbo, upoštevajo kartični okvir SEPA in referenčni okvir za kartične sheme (ko bo na voljo). Migrirati bi morali na terminale s čipom in osebno identifikacijsko številko (PIN) (skladne z EMV) in na sisteme, ki uporabljajo standarde SEPA (ko bodo na voljo), ter na prodajnih mestih spodbujati uporabo učinkovitih kartičnih shem. Razmisliti bi morali o sprejemanju dodatne evropske kartične sheme oz. shem, ko bodo na voljo, če bi bila to smiselna poslovna odločitev;
  • komitenti sami poiskali številko IBAN svojega računa in kodo BIC svoje banke. Nadalje bi k sprejetju SEPA pripomoglo, če bi za izvrševanje plačil uporabljali BIC in IBAN (po možnosti z uporabo instrumentov SEPA), kadar koli sta navedena na računu. Pri izbiranju bančnih storitev bi morali komitenti primerjati ponudbo bank iz različnih držav SEPA. Pri plačevanju na prodajnem mestu bi morali uporabljati kartična plačila namesto manj učinkovitih plačilnih sredstev tako doma kot na ravni SEPA.

Angleško različico pričakovanj Eurosistema glede SEPA lahko prenesete s spletnega mesta ECB. Različice v drugih jezikih bodo na voljo kmalu.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije