Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

SEPA: Betydande framsteg har gjorts, men väsentliga frågor måste snarast åtgärdas (SEPA:s sjätte lägesrapport)

24 november 2008

Idag publicerades den sjätte lägesrapporten om det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) där ECB-rådet välkomnar de betydande framsteg som har gjorts i projektet. De understryker samtidigt att väsentliga frågor snarast måste åtgärdas för att säkerställa SEPA:s framgång. Den sjätte lägesrapporten innehåller en lista över ”Tio milstolpar för SEPA:s genomförande och övergång”.

Sedan publiceringen av den femte framstegsrapporten i juli 2007 har många nya framsteg gjorts. Det framgångsrika införandet av SEPA i januari 2008 var ett stort framsteg. När SEPA-girering (SEPA Credit Transfer (SCT)) infördes den 28 januari 2008 förverkligades de första förmånerna för banker och, än viktigare, för slutanvändare av betalningstjänster. Planen för implementering och migrering av SEPA har utarbetats och publicerats på nationell nivå. De flesta automatiserade clearinghus som hanterade kreditöverföringar i euro kan nu hantera SEPA-gireringar. I januari 2008 började SEPA även gälla för kortbetalningar, men på detta område krävs det dock mer insatser om SEPA-projektets mål ska uppnås. Det krävs till exempel att man utvecklar åtminstone ytterligare ett europeiskt kortsystem. Det senaste året har förberedelser för den tredje typen av betalningsinstrument, SEPA-direktdebitering (SEPA Direct Debet (SDD)) fortsatt och har resulterat i att regelverken antagits. Införandet av SEPA-direktdebitering (SDD) är planerad till den 1 november 2009. Införlivandet av detta viktiga SEPA-instrument måste åtföljas av förtydligande mellan bankväsendet och de relevanta konkurrensmyndigheterna, med hänsyn till de möjliga modellerna för interbankprissättning. Denna fråga måste lösas snarast. Slutligen har avsevärda framgångar gjorts inom området för e-betalningar och m-betalningar.

De områden som kräver mest uppmärksamhet nu är: a) ett snabbt införlivande av SEPA-direktdebitering den 1 november 2009; b) ytterligare ett europeiskt kortsystem; samt c) åtgärder för att stimulera övergången till SEPA-girering och SEPA-direktdebitering, inklusive utstakandet av ett realistiskt men ambitiöst slutdatum för nationella kreditöverföringar och direktdebiteringar.

Huvudbudskapet i denna rapport, som bör följas upp av marknaden för att försäkra SEPA:s framgång, är följande:

  1. Bankerna måste säkerställa ökad kommunikation och ett tydligt produkterbjudande samt konsekvent ge kunderna en positiv erfarenhet, för att stimulera införlivandet av SEPA-girering hos alla kunder, och särskilt att offentlig förvaltning börjar använda systemet på ett tidigt stadium.
  2. Återstående hinder för ett tidsenligt genomförande av SEPA-direktdebitering bör avlägsnas. För att gå vidare måste nya lösningar snarast utvecklas, bland annat måste man förtydliga datumet för införandet, garantera fortsatt giltighet för existerande mandat, uppfylla kundernas krav, förbättra kommunikationen och avsluta debatten om multilaterala förmedlingsavgifter.
  3. SEPA måste möjliggöra genomgående automatiserad hantering (varvid betalningar hanteras på ett smidigt sätt och utan manuellt arbete) och sträcka sig längre än kärn- och basprodukter genom att använda sig av innovativa produkter och tjänster, som betalningar via mobiltelefon, e-betalningar, e-fakturor, etc.
  4. Att fastställa ett realistiskt, men ambitiöst slutdatum för övergången till SCT (SEPA-gireringar) och SDD (SEPA-direktdebiteringar) är nödvändigt för att på ett tidigt plan kunna utnyttja fördelarna med SEPA.
  5. Det krävs ett ambitiösare tillvägagångssätt för SEPA för kort och understödjande marknadsinitiativ för att skapa ett europeiskt kortsystem.
  6. Den europeiska betalningsmarknaden måste säkerställa att den har tillräckligt stort inflytande över SEPA:s kortstandarder, som helst bör vara av standard utan upphovsrättsskydd. EPC ska gå vidare med SEPA:s utveckling av standardiseringsprogram för kort.
  7. Säkerheten är fötroendegrunden i SEPA-betalningar och alla intressenter måste fortsätta och till och med öka sina ansträngningar.
  8. Infrastrukturer ska föregå med gott exempel, men de återstående restriktionerna för driftskompatibilitet bör avlägsnas.
  9. Ett gott styre av SEPA-projektet kräver ändringar i EPC:s mandat och organisation. En åtgärd på kort sikt kan vara att stärka EPC:s sekretariat så att det på ett korrekt sätt kan stödja ECP:s alla uppgifter. På medellång och lång sikt behövs mer betydande ändringar för att förbättra EPC:s effektivitet, tydlighet och ansvarighet.
  10. Klarhet och säkerhet avseende SEPA:s uppgifter. I milstolparna för genomförande av och övergång till SEPA tillhandahålls en lista över konkreta uppgifter som Eurosystemet förväntar sig ska uppfyllas för att säkerställa SEPA-projektet.

Rapporten är inte enbart riktad till bankerna och framtida betalningsinstitutioner utan till alla berörda parter som storföretag, offentliga myndigheter, handlare och konsumenter.

Rapporten publiceras idag på engelska och blir inom kort tillgänglig på andra gemenskapsspråk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media