Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

SEPA – merkittävää edistystä, mutta pikaisia parannuksia kaivataan (kuudes seurantaraportti)

24.11.2008

Yhtenäistä euromaksualuetta (SEPA) koskevassa kuudennessa seurantaraportissa, joka julkaistiin tänään, EKP:n neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä SEPA-hankkeen edistymiseen mutta korosti samalla, että hankkeen onnistuminen edellyttää yhä hellittämätöntä työtä. Raportissa luetellaan kymmenen virstanpylvästä, jotka on vielä saavutettava SEPA-hankkeen toteuttamiseksi ja yhtenäiseen euromaksualueeseen siirtymiseksi.

Viidennen seurantaraportin (heinäkuu 2007) jälkeen on tapahtunut paljon. Yhtenäisen euromaksualueen perustaminen tammikuussa 2008 oli merkittävä saavutus, ja SEPA-tilisiirron käyttöönotto 28.1.2008 toi pankeille ja – mikä vielä tärkeämpää – maksupalvelujen käyttäjille ensimmäiset euromaksualueen edut. Kansallisia täytäntöönpano- ja siirtymäsuunnitelmia on laadittu ja julkaistu, ja suurin osa aiemminkin euromääräisiä tilisiirtoja käsitelleistä automaattisista selvitysyhteisöistä kykenee nykyään käsittelemään SEPA-tilisiirtoja. SEPA-korttimaksujen toteutusvaihe alkoi niin ikään tammikuussa 2008, mutta tällä saralla ponnistuksia on lisättävä, jotta hankkeen tavoitteet saavutetaan. Tarvittaisiin esimerkiksi ainakin yksi uusi eurooppalainen maksukorttiohjelma. Kolmannen SEPA-maksuvälinetyypin eli SEPA-suoraveloituksen valmisteluja on jatkettu kuluneen vuoden aikana, ja niiden tuloksena on hyväksytty suoraveloitusta koskevat sääntökirjat. SEPA-suoraveloitus on tarkoitus ottaa käyttöön 1.11.2009. Ennen käyttöönottoa pankkisektorin ja toimivaltaisten kilpailuviranomaisten on kuitenkin selvitettävä keskenään mahdolliset pankkienvälisen hinnoittelun mallit. Sähköisten ja matkapuhelimen välityksellä maksettavien maksujen kehittämisessä on edistytty huomattavasti.

Nyt on kiinnitettävä huomiota ennen kaikkea a) SEPA-suoraveloituksen käyttöönottoon aikataulun mukaisesti 1.11.2009, b) uuden eurooppalaisen maksukorttiohjelman luomiseen ja c) toimenpiteisiin, joilla kannustetaan käyttämään SEPA-tilisiirtoa ja SEPA-suoraveloitusta (ml. realistinen mutta kunnianhimoinen takaraja kansallisten tilisiirtojen ja suoraveloitusten käytöstä luopumiselle).

Seuraavassa esitetään raportin keskeiset suositukset, joita markkinoiden olisi noudatettava SEPA-hankkeen onnistumisen varmistamiseksi.

  1. Pankkien tulee lisätä tiedotusta, tarjota käyttöön selkeä tuotevalikoima ja varmistaa yhtenäinen palvelutaso, jotta kaikki asiakkaat ryhtyisivät käyttämään SEPA-tilisiirtoa. Varsinkin julkishallinto olisi tärkeää saada käyttämään SEPA-tilisiirtoa varhaisessa vaiheessa.
  2. Loputkin SEPA-suoraveloituksen käyttöönoton esteet tulisi poistaa. Hankkeen eteenpäin viemiseksi tarvitaan nopeita ratkaisuja. Esimerkiksi käyttöönottoajankohdasta olisi päätettävä, nykyisten valtuutusten jatkuminen olisi varmistettava, asiakkaiden tarpeet olisi täytettävä, tiedotusta olisi lisättävä ja toimijoiden välisistä siirtomaksuista olisi päästävä yhteisymmärrykseen.
  3. Yhtenäisellä euromaksualueella maksut on voitava käsitellä täysin automaattisesti. Perustason tuotteiden ohella on suosittava innovatiivisia tuotteita ja palveluja, kuten sähköisiä ja matkapuhelimen välityksellä suoritettavia maksuja sekä sähköistä laskutusta.
  4. SEPA-tilisiirron ja SEPA-suoraveloituksen käyttöön siirtymiselle olisi määritettävä realistinen mutta kunnianhimoinen takaraja, jotta yhtenäisen euromaksualueen eduista hyödyttäisiin mahdollisimman varhain.
  5. Maksukorttien SEPA edellyttää kunnianhimoisempia kehittämispyrkimyksiä, ja markkinoiden aloitteita eurooppalaisen maksukorttiohjelman luomiseksi on tuettava.
  6. Euroopan maksusektorin olisi varmistettava, että se pystyy riittävästi vaikuttamaan SEPA-maksukorttistandardeihin (joiden tulisi mieluiten olla avoimia standardeja). European Payments Council ‑yhteistyöjärjestön (EPC) tulisi viedä standardoimistyötä eteenpäin.
  7. SEPA-maksujen on oltava turvallisia, jotta niihin voidaan luottaa. Kaikkien asianosaisten tulee jatkaa ponnistuksiaan yhä voimakkaammin.
  8. Infrastruktuurit ovat jo hyvin kehittyneet, mutta loputkin yhteentoimivuuden esteet olisi poistettava.
  9. EPC:n mandaattia ja organisaatiota on tarpeen muuttaa SEPA-hankkeen tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi. Lyhyellä aikavälillä olisi mm. vahvistettava EPC:n sihteeristöä, jotta se kykenee tukemaan EPC:tä riittävästi lukuisissa tehtävissä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarvitaan tuntuvampia muutoksia EPC:n vaikuttavuuden, avoimuuden ja tilivelvollisuuden lisäämiseksi.
  10. Selvyys ja varmuus tehtävistä: SEPA-hankkeen toteuttamisen ja yhtenäiseen euromaksualueeseen siirtymisen virstanpylväinä luetellaan konkreettisia tehtäviä. Eurojärjestelmä odottaa, että nämä virstanpylväät todella saavutetaan, sillä vain siten voidaan varmistaa SEPA-hankkeen onnistuminen.

Seurantaraportti on suunnattu paitsi pankeille ja tuleville maksulaitoksille myös kaikille asianosaisille, kuten yrityksille, julkishallinnolle, kauppiaille ja kuluttajille.

Tänään englanninkielisenä julkaistava raportti käännetään kaikille yhteisön virallisille kielille.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle