Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna i ERM2

19 mars 2007

Åberopande det beslut som togs den 16 mars 2007 (se Europeiska unionens kommuniké med samma datum) om centralkursen mot euro för slovakisk koruna i ERM2 har Europeiska centralbanken och Národná banka Slovenska enhälligt fastställt de obligatoriska interventionskurserna för slovakisk koruna. Detta har gjorts i enlighet med artikel 1.2 i avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 73, 25.3.2006, s. 21) senast ändrad genom avtalet av den 21 december 2006 (EUT C 14, 20.1.2007, s. 6).

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för dansk krona, estnisk krona, cypriotiskt pund, lettisk lats, litauisk litas, maltesisk lira förblir oförändrade.

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för valutorna i de medlemsstater som deltar i ERM2 per den 19 mars 2007
Land och valuta 1 EUR
Danmark Dansk krona (DKK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 7,62824 7,46038 7,29252
Estland Estnisk krona (EEK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 17,9936 15,6466 13,2996
Cypern Cypriotiskt pund (CYP) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,673065 0,585274 0,497483
Lettland Lettisk lats (LVL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,808225 0,702804 0,597383
Litauen Litauisk litas (LTL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltesisk lira (MTL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,493695 0,429300 0,364905
Slovakien Slovakisk koruna (SKK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 40,7588 35,4424 30,1260

Information om bestämmelserna och förfarandet för ERM2 kan erhållas (på engelska) via följande länk till ECB:s webbplats: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media