Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Kursy centralne wobec euro oraz kursy interwencji obowiązkowej w mechanizmie kursowym ERM II

19 marca 2007 r.

W związku z decyzją z dnia 16 marca 2007 r. (zob. oficjalny komunikat Unii Europejskiej opublikowany w tym samym dniu) w sprawie nowego kursu centralnego euro wobec korony słowackiej w mechanizmie kursowym ERM II, Europejski Bank Centralny i Národná banka Slovenska ustaliły, za wspólnym porozumieniem, nowe kursy interwencji obowiązkowej w mechanizmie kursowym ERM II dla korony słowackiej. Kursy te zostały ustalone zgodnie z art. 1 ust. 2 porozumienia z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro, określającym procedury operacyjne dla mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 73, 25.03.2006 r., str. 21), znowelizowanym na mocy porozumienia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 14, 20.01.2007 r., str. 6).

Kursy centralne wobec euro oraz kursy interwencji obowiązkowej dla korony duńskiej, korony estońskiej, funta cypryjskiego, łata łotewskiego, lita litewskiego i liry maltańskiej pozostały niezmienione.

Kursy centralne wobec euro oraz kursy interwencji obowiązkowej dla walut państw członkowskich uczestniczących w mechanizmie kursowym ERM II, obowiązujące od dnia 19 marca 2007 r.
Kraj i waluta 1 EUR =
Dania korona duńska (DKK) górny limit kurs centralny dolny limit 7,62824 7,46038 7,29252
Estonia korona estońska (EEK) górny limit kurs centralny dolny limit 17,9936 15,6466 13,2996
Cypr funt cypryjski (CYP) górny limit kurs centralny dolny limit 0,673065 0,585274 0,497483
Łotwa łat łotewski (LVL) górny limit kurs centralny dolny limit 0,808225 0,702804 0,597383
Litwa lit litewski (LTL) górny limit kurs centralny dolny limit 3,97072 3,45280 2,93488
Malta lira maltańska (MTL) górny limit kurs centralny dolny limit 0,493695 0,429300 0,364905
Słowacja korona słowacka (SKK) górny limit kurs centralny dolny limit 40,7588 35,4424 30,1260

Informacje o konwencjach i procedurach dotyczących ERM II (w języku angielskim) znajdują się w serwisie internetowym EBC pod następującym adresem: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami