Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euro suhtes kehtivad keskkursid ja kohustusliku interventsiooni määrad vahetuskursimehhanismis ERM2

19. märts 2007

Vastavalt 2007. aasta 16. märtsi otsusele (vt samal päeval vastu võetud Euroopa Liidu kommünikeed) Slovakkia krooni uue keskkursi kohta euro suhtes, on Euroopa Keskpank ja Slovakkia keskpank ( Národná banka Slovenska) ühiselt kindlaks määranud selle vääringu uued kohustusliku interventsiooni määrad vahetuskursimehhanismis ERM2. Otsus tehti kooskõlas artikliga 1.2 Euroopa Keskpanga ja euroalast väljaspool asuvate liikmesriikide keskpankade 16. märtsi 2006. aasta kokkuleppes, millega sätestatakse vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 73, 25.03.2006, lk 21), viimati muudetud 21. detsembri 2006. aasta kokkuleppega (ELT C 14, 20.01.2007, lk 6).

Taani krooni, Eesti krooni, Küprose naela, Läti lati, Leedu liti ja Malta liiri keskkursse euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrasid ei muudeta.

Vahetuskursimehhanismis ERM2 osalevate liikmesriikide vääringute keskkursid euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrad, mis kehtivad alates 19. märtsist 2007
Riik ja vääring EUR 1 =
Taani Taani kroon (DKK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 7,62824 7,46038 7,29252
Eesti Eesti kroon (EEK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 17,9936 15,6466 13,2996
Küpros Küprose nael (CYP) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 0,673065 0,585274 0,497483
Läti Läti latt (LVL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 0,808225 0,702804 0,597383
Leedu Leedu litt (LTL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Malta liir (MTL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 0,493695 0,429300 0,364905
Slovakkia Slovakkia kroon (SKK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 40,7588 35,4424 30,1260

Ingliskeelset teavet ERM2-ga seotud tavade ja menetluste kohta saab aadressilt http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid