SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser i ERM2

19. marts 2007

Som følge af den beslutning om de nye centralkurser over for euro i ERM2 for den slovakiske koruna, der blev truffet 16. marts 2007 (jf. Den Europæiske Unions kommunike dateret samme dag), har Den Europæiske Centralbank og Národná banka Slovenska ved fælles overenskomst fastsat de nye obligatoriske interventionskurser for den slovakiske koruna i ERM2. Dette er sket i henhold til artikel 1.2. i aftale af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 73 af 25.3.2006, s. 21) som senest ændret ved aftale af 21. december 2006 (EUT C 14 af 20.1.2007, s. 6).

Centralkursen over for euro og de obligatoriske interventionskurser for den danske krone, den estiske kroon, det cypriotiske pund, den lettiske lats, den litauiske litas, den maltesiske lire er uændrede.

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser for valutaerne i de medlemsstater, der deltager i ERM2, med virkning fra 19. marts 2007
Land og valuta 1 EUR =
Danmark Danske kroner (DKK) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 7,62824 7,46038 7,29252
Estland  Estisk kroon (EEK) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 17,9936 15,6466 13,2996
Cypern Cypriotisk pund (CYP) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,673065 0,585274 0,497483
Letland  Lettisk lats (LVL) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,808225 0,702804 0,597383
Litauen Litauisk litas (LTL) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltesisk lira (MTL) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,493695 0,429300 0,364905
Slovakiet  Slovakisk koruna (SKK) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 40,7588 35,4424 30,1260

Information (på engelsk) om regler og procedurer i forbindelse med ERM2 findes på ECBs websted under følgende link: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt