Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat ERM II:ssa

19.3.2007

Slovakian korunan uudesta eurokeskuskurssista ERM II:ssa päätettiin 16.3.2007 (ks. Euroopan unionin tiedonanto samalta päivältä). Slovakian korunan uudet interventiorajat ERM II:ssa on vahvistettu Euroopan keskuspankin ja Slovakian keskuspankin yhteisellä sopimuksella, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16.3.2006 tehdyn Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välisen sopimuksen (EUVL C 73, 25.3.2006, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21.12.2006 tehdyllä sopimuksella (EUVL C 14, 20.1.2007, s. 6), artiklan 1.2 mukaisesti.

Tanskan kruunun, Viron kruunun, Kyproksen punnan, Latvian latin, Liettuan litin ja Maltan liiran eurokeskuskurssit ja interventiorajat pysyvät ennallaan.

ERM II:een osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden valuuttojen eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat 19.3.2007 alkaen
Maa ja valuutta EUR 1 =
Tanska Tanskan kruunu (DKK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 7,62824 7,46038 7,29252
Viro Viron kruunu (EEK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 17,9936 15,6466 13,2996
Kypros Kyproksen punta (CYP) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,673065 0,585274 0,497483
Latvia Latvian lati (LVL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,808225 0,702804 0,597383
Liettua Liettuan liti (LTL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltan liira (MTL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,493695 0,429300 0,364905
Slovakia Slovakian koruna (SKK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 40,7588 35,4424 30,1260

Valuuttakurssimekanismi ERM II:a koskevista käytännöistä ja toimintamenettelyistä saa tietoa EKP:n verkkosivuilta (englannin kielellä): http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle