Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

19 Μαρτίου 2007

Σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2007 (βλ. ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια ημερομηνία) σχετικά με τη νέα κεντρική ισοτιμία της κορώνας Σλοβακίας έναντι του ευρώ στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Národná banka Slovenska καθόρισαν με κοινή συμφωνία τα νέα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για την κορώνα Σλοβακίας στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ. Αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της συμφωνίας της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΕΕ C 73 της 25.3.2006, σελ. 21), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη συμφωνία της 21ης Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ C 14 της 20.1.2007, σελ. 6).

Οι κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης της κορώνας Δανίας, της κορώνας Εσθονίας, της λίρας Κύπρου, του λατ Λεττονίας, του λίτα Λιθουανίας και της λίρας Μάλτας παραμένουν αμετάβλητα.

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης των νομισμάτων των κρατών μελών που συμμετέχουν στο ΜΣΙ ΙΙ, τα οποία τίθενται σε ισχύ στις 19 Μαρτίου 2007
Χώρα και νόμισμα EUR 1 =
Δανία Κορώνα Δανίας (DKK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 7,62824 7,46038 7,29252
Εσθονία Κορώνα Εσθονίας (EEK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 17,9936 15,6466 13,2996
Κύπρος Λίρα Κύπρου (CYP) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 0,673065 0,585274 0,497483
Λεττονία Λατ Λεττονίας (LVL) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 0,808225 0,702804 0,597383
Λιθουανία Λίτα Λιθουανίας (LTL) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 3,97072 3,45280 2,93488
Μάλτα Λίρα Μάλτας (MTL) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 0,493695 0,429300 0,364905
Σλοβακία Κορώνα Σλοβακίας (SKK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 40,7588 35,4424 30,1260

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες για το ΜΣΙ ΙΙ διατίθενται (μόνο στην αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου