Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-yttrande över utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion

2 mars 2006

Vid dagens sammanträde antog ECB-rådet ett yttrande över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Jürgen Stark, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 112.2 b i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Efter detta yttrande från ECB och ett yttrande från Europaparlamentet skall den nya direktionsledamoten tillsättas genom överenskommelse mellan stats- och regeringscheferna i de medlemsstater som antagit den gemensamma valutan.

ECB:s yttrande offentliggörs snart i Europeiska unionens officiella tidning, och finns på ECB:s webbplats på alla gemenskapens officiella språk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media