SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Udtalelse fra ECB om udnævnelse af et nyt medlem af ECBs direktion

2. marts 2006

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har på mødet i dag vedtaget en udtalelse om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af et medlem til ECBs direktion.

Styrelsesrådet har ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Jürgen Stark, der i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller bankvæsen.

Efter afgivelsen af ECBs udtalelse samt en udtalelse fra Europa-Parlamentet udnævnes det nye medlem af Direktionen efter fælles overenskomst mellem stats- og regeringscheferne i de medlemslande, som har indført euroen.

ECBs udtalelse, som vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende inden for den nærmeste fremtid, er tilgængelig på alle officielle fællesskabssprog på ECBs websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt