INFORMĀCIJA PRESEI

ECB atzinums par jauna ECB Valdes locekļa apstiprināšanu

2006. gada 2. martā

ECB Padome šīsdienas sanāksmē apstiprināja atzinumu par Eiropas Savienības Padomes rekomendāciju saistībā ar jauna ECB Valdes locekļa apstiprināšanu.

Padomei nebija nekādu iebildumu pret ieteikto kandidātu Jirgenu Štarku (Jürgen Stark), kam ir nevainojama reputācija un profesionālā pieredze monetāros vai banku jautājumos, kā paredz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 112. panta 2. punkta b) apakšpunkts.

Kad ECB un Eiropas Parlaments būs izteikuši savus atzinumus, jauno Valdes locekli, savstarpēji vienojoties, iecels vienoto valūtu ieviesušo dalībvalstu vadītāji valsts vai valdību vadītāju līmenī.

ECB atzinums, ko drīz publicēs „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”, ir pieejams ECB interneta lapā visās oficiālajās Kopienas valodās.

Kontaktinformācija presei