Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Mnenje ECB o imenovanju novega člana Izvršilnega odbora ECB

2. marec 2006

Na današnji seji je Svet ECB sprejel mnenje o priporočilu Sveta Evropske unije glede imenovanja novega člana Izvršilnega odbora ECB.

Svet ECB nima zadržkov do predlaganega kandidata, saj g. Jürgen Stark uživa ugled in ima poklicne izkušnje na denarnem ali bančnem področju, kot zahteva člen 112(2)(b) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Na podlagi mnenja ECB in mnenja Evropskega parlamenta bodo novega člana Izvršilnega odbora ECB v medsebojnem soglasju imenovale vlade držav članic, ki so sprejele enotno valuto, na ravni voditeljev držav ali vlad.

Mnenje ECB, ki bo kmalu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, je na voljo na spletnih straneh ECB v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

Stiki za medije