Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko ECB ke jmenování nového člena Výkonné rady ECB

2. března 2006

Rada guvernérů ECB na svém dnešním zasedání přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie na jmenování nového člena Výkonné rady ECB.

Rada guvernérů neměla námitky k navrženému kandidátovi Jürgenu Starkovi, který je uznávanou osobností s profesionální zkušeností v měnových nebo bankovních záležitostech, jak to vyžaduje článek 112 odst. 2 písm. b) Smlouvy o založení Evropského společenství.

Na základě tohoto stanoviska ECB a stanoviska Evropského parlamentu bude nový člen Výkonné rady jmenován vzájemnou dohodou předsedů vlád nebo hlav členských států, které zavedly jednotnou měnu.

Stanovisko ECB, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, je k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích Společenství.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média