European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna i ERM2

28 november 2005

Åberopande det beslut som togs den 25 november 2005 (se Europeiska unionens kommuniké med samma datum) om centralkursen mot euron i ERM2 för slovakisk koruna har de obligatoriska interventionskurserna för denna valuta fastställts med effekt från den 28 november 2005 (se nedanstående tabell).

Överenskommelser om de obligatoriska interventionskurserna har träffats mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Národná banka Slovenska, i enlighet med artikel 1.2 i avtalet av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EGT C 345, 13.11.1998, s. 6) senast ändrad genom avtalet av den 16 september 2004 (EUT C 281, 18.11.2004, s. 3).

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för dansk krona, estnisk krona, cypriotiskt pund, lettiska lats, litauisk litas, maltesisk lira och slovensk tolar är oförändrade.

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för valutorna i de medlemsstater som deltar i ERM2 per den 28 november 2005
Land och valuta 1 EUR
Danmark Dansk krona (DKK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 7,62824 7,46038 7,29252
Estland Estnisk krona (EEK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 17,9936 15,6466 13,2996
Cypern Cypriotiskt pund (CYP) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,673065 0,585274 0,497483
Lettland Lettisk lats (LVL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,808225 0,702804 0,597383
Litauen Litauisk litas (LTL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltesisk lira (MTL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,493695 0,429300 0,364905
Slovenien Slovensk tolar (SIT) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 275,586 239,640 203,694
Slovakien Slovakisk koruna Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 44,2233 38,4550 32,6868

Information om bestämmelserna om och förfarandet för ERM2 kan fås (på engelska) via följande länk till ECB:s webbplats: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media