Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Kursy centralne wobec euro oraz kursy obowiązkowej interwencji w mechanizmie kursowym ERM II

28 listopada 2005 r.

W związku z decyzją z dnia 25 listopada 2005 r. (zob. oficjalny komunikat Unii Europejskiej opublikowany w tym samym dniu) w sprawie kursu centralnego euro w mechanizmie kursowym ERM II w stosunku do korony słowackiej, z dniem 28 listopada 2005 r. zostały ustalone kursy obowiązkowej interwencji dla tej waluty, wymienione w tabeli poniżej.

Kursy obowiązkowej interwencji zostały uzgodnione za wspólnym porozumieniem pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz bankiem centralnym Słowacji (Národná banka Slovenska), zgodnie z art. 1.2 porozumienia z dnia 1 września 1998 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich znajdujących się poza obszarem euro, określającego procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 345, 13.11.1998 r., str. 6), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy porozumienia z dnia 16 września 2004 r. (Dz.U. C 281, 18.11.2004 r., str. 3).

Kursy centralne wobec euro oraz kursy obowiązkowej interwencji dla korony duńskiej, korony estońskiej, funta cypryjskiego, łata łotewskiego, lita litewskiego, lira maltańskiego i tolara słoweńskiego pozostały niezmienione.

Kursy centralne wobec euro oraz kursy obowiązkowej interwencji dla walut Państw Członkowskich uczestniczących w mechanizmie kursowym ERM II, obowiązujące od dnia 28 listopada 2005 r.
Kraj i waluta 1 EUR =
Dania korona duńska (DKK) górny limit kurs centralny dolny limit 7,62824 7,46038 7,29252
Estonia korona estońska (EEK) górny limit kurs centralny dolny limit 17,9936 15,6466 13,2996
Cypr funt cypryjski (CYP) górny limit kurs centralny dolny limit 0,673065 0,585274 0,497483
Łotwa łat łotewski (LVL) górny limit kurs centralny dolny limit 0,808225 0,702804 0,597383
Litwa lit litewski (LTL) górny limit kurs centralny dolny limit 3,97072 3,45280 2,93488
Malta lir maltański (MTL) górny limit kurs centralny dolny limit 0,493695 0,429300 0,364905
Słowenia tolar słoweński (SIT) górny limit kurs centralny dolny limit 275,586 239,640 203,694
Słowacja korona słowacka (SKK) górny limit kurs centralny dolny limit 44,2233 38,4550 32,6868

Informacje o konwencjach i procedurach dotyczących ERM II (w języku angielskim) znajdują się na stronach internetowych EBC pod następującym adresem: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami