Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat 
ERM II:ssa

28.11.2005

Slovakian korunan eurokeskuskurssista ERM II:ssa päätettiin 25.11.2005 (ks. Euroopan unionin tiedonanto samalta päivältä). Alla olevassa taulukossa esitetään valuuttakurssille vahvistetut ehdottomat interventiorajat 28.11.2005 alkaen.

Interventiokurssit on sovittu Euroopan keskuspankin ja Slovakian keskuspankin yhteisellä sopimuksella talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 1.9.1998 tehdyn Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välisen sopimuksen (EYVL C 345, 13.11.1998, s. 6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16.9.2004 tehdyllä sopimuksella (EUVL C 281, 18.11.2004, s. 3), 1.2 artiklan mukaisesti.

Tanskan kruunun, Viron kruunun, Kyproksen punnan, Latvian latin, Liettuan litin, Maltan liiran ja Slovenian tolarin eurokeskuskurssit ja interventiorajat eivät ole muuttuneet.

ERM II:een osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden valuuttojen eurokeskuskurssit ja ehdottomat interventiorajat 28.11.2005 alkaen
Maa ja valuutta EUR 1 =
Tanska Tanskan kruunu (DKK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 7,62824 7,46038 7,29252
Viro Viron kruunu (EEK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 17,9936 15,6466 13,2996
Kypros Kyproksen punta (CYP) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,673065 0,585274 0,497483
Latvia Latvian lati (LVL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,808225 0,702804 0,597383
Liettua Liettuan liti (LTL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltan liira (MTL) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 0,493695 0,429300 0,364905
Slovenia Slovenian tolar (SIT) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 275,586 239,640 203,694
Slovakia Slovakian koruna (SKK) Yläraja Keskuskurssi Alaraja 44,2233 38,4550 32,6868

Valuuttakurssimekanismi ERM II:a koskevista käytännöistä ja toimintamenettelyistä saa tietoa EKP:n verkkosivuilta (englannin kielellä): http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle