Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

28 Νοεμβρίου 2005

Σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2005 (βλ. ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια ημερομηνία) σχετικά με την κεντρική ισοτιμία της κορώνας Σλοβακίας έναντι του ευρώ στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ, καθορίστηκαν τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για αυτό το νόμισμα, τα οποία τίθενται σε ισχύ στις 28 Νοεμβρίου 2005 και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης καθορίστηκαν με κοινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Národná banka Slovenska, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της συμφωνίας της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΕΕ C 345 της 13.11.1998, σελ. 6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη συμφωνία της 16ης Σεπτεμβρίου 2004 (ΕΕ C 281 της 18.11.2004, σελ. 3).

Οι κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης της κορώνας Δανίας, της κορώνας Εσθονίας, της λίρας Κύπρου, του λατ Λεττονίας, του λίτα Λιθουανίας, της λίρας Μάλτας και του τόλαρ Σλοβενίας παραμένουν αμετάβλητα.

Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης των νομισμάτων των κρατών μελών που συμμετέχουν στο ΜΣΙ ΙΙ, τα οποία τίθενται σε ισχύ στις 28 Νοεμβρίου 2005
Χώρα και νόμισμα EUR 1 =
Δανία Κορώνα Δανίας (DKK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 7,62824 7,46038 7,29252
Εσθονία Κορώνα Εσθονίας (EEK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 17,9936 15,6466 13,2996
Κύπρος Λίρα Κύπρου (CYP) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 0,673065 0,585274 0,497483
Λεττονία Λατ Λεττονίας (LVL) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 0,808225 0,702804 0,597383
Λιθουανία Λίτα Λιθουανίας (LTL) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 3,97072 3,45280 2,93488
Μάλτα Λίρα Μάλτας (MTL) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 0,493695 0,429300 0,364905
Σλοβενία Τόλαρ Σλοβενίας (SIT) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 275,586 239,640 203,694
Σλοβακία Κορώνα Σλοβακίας (SKK) Ανώτατο όριο Κεντρική ισοτιμία Κατώτατο όριο 44,2233 38,4550 32,6868

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες για το ΜΣΙ ΙΙ διατίθενται (μόνο στην αγγλική γλώσσα) στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στη διεύθυνση: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου