Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euro suhtes kehtivad keskkursid ja kohustusliku interventsiooni määrad vahetuskursimehhanismis ERM2

28. november 2005

Kooskõlas 2005. aasta 25. novembri otsusega (vt samal päeval vastu võetud Euroopa Liidu kommünikeed) Slovakkia krooni keskkursi kohta euro suhtes vahetuskursimehhanismis ERM2, on alates 28. novembrist 2005 kindlaks määratud selle vääringu kohustusliku interventsiooni määrad, mis esitatakse järgnevas tabelis.

Vääringute kohustusliku interventsiooni määrad on ühiselt kokku leppinud Euroopa Keskpank ja Národná banka Slovenska vastavalt artiklile 1.2 Euroopa Keskpanga ja euroalast väljaspool asuvate liikmesriikide keskpankade 1. septembri 1998. aasta kokkuleppes, millega sätestatakse vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (EÜT C 345, 13.11.1998, lk 6), viimati muudetud 16. septembri 2004. aasta kokkuleppega (EÜT C 281, 18.11.2004, lk 3).

Taani krooni, Eesti krooni, Küprose naela, Läti lati, Leedu liti, Malta liiri ja Sloveenia tolari keskkursse euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrasid ei muudeta.

Vahetuskursimehhanismis ERM2 osalevate liikmesriikide vääringute keskkursid euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrad, mis kehtivad alates 28. novembrist 2005
Riik ja vääring EUR 1 =
Taani Taani kroon (DKK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 7,62824 7,46038 7,29252
Eesti Eesti kroon (EEK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 17,9936 15,6466 13,2996
Küpros Küprose nael (CYP) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 0,673065 0,585274 0,497483
Läti Läti latt (LVL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 0,808225 0,702804 0,597383
Leedu Leedu litt (LTL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Malta liir (MTL) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 0,493695 0,429300 0,364905
Sloveenia Sloveenia tolar (SIT) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 275,586 239,640 203,694
Slovakkia Slovakkia kroon (SKK) Kursi ülemmäär Keskkurss Kursi alammäär 44,2233 38,4550 32,6868

Ingliskeelset teavet ERM2-ga seotud tavade ja menetluste kohta saab EKP kodulehelt: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid