SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser i ERM2

28. november 2005

Som følge af den beslutning om centralkurserne over for euro i ERM2 for den slovakiske koruna, der blev truffet 25. november 2005 (jf. Den Europæiske Unions kommunike dateret samme dag), er de obligatoriske interventionskurser for denne valuta blevet fastsat med virkning fra 28. november 2005. De er opført i nedenstående tabel.

De obligatoriske interventionskurser er blevet fastsat ved fælles overenskomst mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Národná banka Slovenska i henhold til artikel 1, stk. 2, i den europæiske centralbankaftale af 1. september 1998 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EFT C 345 af 13.11.1998, s. 6), som senest ændret ved aftale af 16. september 2004 (EUT C 281 af 18.11.2004, s. 3).

Centralkurserne over for euro og de obligatoriske interventionskurser for den danske krone, den estiske kroon, det cypriotiske pund, den lettiske lats, den litauiske litas, den maltesiske lira og den slovenske tolar er uændrede.

Centralkurser over for euro og obligatoriske interventionskurser for valutaerne i de medlemsstater uden for euroområdet, der deltager i ERM2, med virkning fra 28. november 2005.
Land og valuta 1 EUR =
Danmark Dansk krone (DKK) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 7,62824 7,46038 7,29252
Estland  Estisk kroon (EEK) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 17,9936 15,6466 13,2996
Cypern Cypriotisk pund (CYP) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,673065 0,585274 0,497483
Letland  Lettisk lats (LVL) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,808225 0,702804 0,597383
Litauen Litauisk litas (LTL) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltesisk lira (MTL) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,493695 0,429300 0,364905
Slovenien  Slovensk tolar (SIT) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 275,586 239,640 203,694
Slovakiet  Slovakisk koruna (SKK) Øvre kurs Centralkurs Nedre kurs 44,2233 38,4550 32,6868

Information (på engelsk) om regler og procedurer i forbindelse med ERM2 findes på ECBs websted under følgende link: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt