European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ny version av ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu

29 juni 2004

Lördagen den 26 juni 2004 lanserade Europeiska centralbanken (ECB) en ny version av sin webbplats (www.ecb.europa.eu). Den har fått modernare utformning och innehållet har strukturerats om för att den ska bli mer användarvänlig.

Särskilt navigationsstrukturen har förbättrats och en mer omfattande sökmotor har lagts in. Dessutom är det mesta av innehållet nu lättare tillgängligt för synskadade eftersom många sidor uppfyller kraven för nivå AAA i initiativet för webbtillgänglighet (WAI). En annan stor förbättring är antalet språk som informationen finns tillgänglig på. Två avsnitt som är av särskilt intresse för allmänheten – ”The European Central Bank” (Europeiska centralbanken) och ”Banknotes & Coins” (Sedlar och mynt) – finns nu på alla de 20 officiella EU-språken.

ECB kommer att fortsätta sina ansträngningar för att ytterligare utveckla och optimera webbplatsen som ett av sina viktigaste kommunikationsmedel.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media