Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Nova različica spletne strani ECB www.ecb.europa.eu

29. junij 2004

Evropska centralna banka (ECB) je v soboto, 26. junija 2004, predstavila novo različico svoje domače spletne strani (www.ecb.europa.eu). Za večjo uporabnost je nova spletna stran posodobljena tako oblikovno kot tudi vsebinsko.

Izboljšana je predvsem navigacijska struktura in vključen je zmogljivejši iskalnik. Z novo podobo bodo spletno stran lažje uporabljali tudi slabovidni, saj večina vsebine izpolnjuje pogoje ravni AAA pobude za dostopnost spletnih strani (Web Accessibility Initiative). Druga pomembna izboljšava je število jezikov, v katerih je spletna stran na voljo. Dva razdelka, ki sta posebej zanimiva za splošno javnost – »The European Central Bank« (Evropska centralna banka) in »Banknotes & Coins« (Bankovci in kovanci) – sta zdaj prevedena v vseh 20 uradnih jezikov Evropske unije.

ECB si bo tudi v prihodnje prizadevala, da bi bila njena domača spletna stran, kot eno njenih glavnih sredstev obveščanja, čim bolj izčrpna in pregledna.

Speaking engagements

Stiki za medije