Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

NYA FÖRORDNINGAR OM MONETÄR OCH FINANSIELL STATISTIK SAMT OM TILLÄMPNINGEN AV MINIMIRESERVER (KASSAKRAV)

7 oktober 2003

ECB-rådet har antagit förordningarna ECB/2003/9 och ECB/2003/10. Förordning ECB/2003/9 upphäver och ersätter förordning ECB/1998/15 av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav). Förordning ECB/2003/10 ändrar förordning ECB/2001/13 av den 22 november 2001 om en konsoliderad balansräkning för monetära finansinstitut.

Förordning ECB/2003/9 ändrar huvudsakligen Eurosystemets operativa, penningpolitiska regelverk (detaljer rörande ändringarna återfinns i ECB:s pressmeddelande av den 1 augusti 2003). Dessutom effektiviseras förfarandet för beräkning och anmälan av kassakrav (artikel 5 i förordningen).

Förordning ECB/2003/10 syftar främst till att monetära finansinstitut skall lämna kvartalsuppgifter som separat anger deras positioner avseende var och en av de anslutande staterna, samt deras positioner i dessa staters valuta, från och med den 1 maj 2004 då staterna ansluts till Europeiska unionen. Härigenom säkerställs att uppgifter om positioner avseende de nya EU-medlemsstaterna och positioner i deras valutor behandlas på samma sätt som land/valuta-positioner avseende de nuvarande EU-medlemsstater som inte har infört euron. Eftersom många av de nya positioner som omfattas av förordningen är obetydliga har det lagts särskild vikt vid att minimera den extra rapporteringsbörda som läggs på uppgiftslämnarna.

De nya förordningarna har den 2 oktober 2003 offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning på alla gemenskapens språk och kan laddas ned från ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media