Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

UUDET ASETUKSET RAHA- JA PANKKITILASTOISTA JA VÄHIMMÄISVARANTOJEN SOVELTAMISESTA

7.10.2003

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on antanut asetukset EKP/2003/9 ja EKP/2003/10. Asetuksella EKP/2003/9 kumotaan ja korvataan vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annettu asetus EKP/1998/15. Asetuksella EKP/2003/10 muutetaan rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annettua asetusta EKP/2001/13.

Asetuksen EKP/2003/9 tärkeimpänä tavoitteena on panna täytäntöön eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmää koskevat muutokset (näitä muutoksia koskevat yksityiskohdat löytyvät 1.8.2003 päivätystä EKP:n lehdistötiedotteesta). Tämän lisäksi sillä uudistetaan menettely, jonka mukaisesti vähimmäisvarannot lasketaan ja ilmoitetaan (asetuksen 5 artikla).

Asetuksen EKP/2003/10 pääasiallisena tavoitteena on edellyttää rahalaitoksilta neljännesvuosittain tilastotietoja, joissa ilmoitetaan erikseen niiden positiot kuhunkin liittyvään maahan nähden sekä niiden kyseisten maiden valuuttojen määräiset positiot 1 päivästä toukokuuta 2004 lähtien, jolloin nämä maat liittyvät Euroopan Unioniin. Muutoksella varmistetaan, että ilmoitettavia positioita EU:n uusiin jäsenvaltioihin nähden ja niiden kansallisten valuuttojen määräisinä ilmoitettavia positioita käsitellään samalla tavoin kuin maa-/valuuttakohtaisia positioita niihin nykyisiin EU:n jäsenvaltioihin nähden, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön. Tässä yhteydessä on pyritty varmistamaan, että tiedonantajille tietojen antamisesta aiheutuva lisärasite on mahdollisimman vähäinen, sillä monet asetuksen kattamat uudet positiot ovat määrältään pieniä.

Uudet asetukset julkaistiin virallisessa lehdessä kaikilla yhteisöjen virallisilla kielillä 2.10.2003, ja ne ovat saatavilla EKP:n www-sivuilla (www.ecb.europa.eu).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle