Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

7 Οκτωβρίου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε τους κανονισμούς ΕΚΤ/2003/9 και ΕΚΤ/2003/10. Ο κανονισμός ΕΚΤ/2003/9 καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό ΕΚΤ/1998/15 της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Ο κανονισμός ΕΚΤ/2003/10 τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2001/13 της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Κύριος σκοπός του κανονισμού ΕΚΤ/2003/9 είναι η εφαρμογή των αλλαγών του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής (το δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 1ης Αυγούστου 2003 παρέχει λεπτομέρειες όσον αφορά τις αλλαγές αυτές). Επιπροσθέτως, ο ανωτέρω κανονισμός οργανώνει αποτελεσματικά τη διαδικασία για τον υπολογισμό και την κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (άρθρο 5 του κανονισμού).

Κύριος σκοπός του κανονισμού ΕΚΤ/2003/10 είναι να απαιτήσει από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν χωριστά τις θέσεις τους σε σχέση με κάθε μία από τις χώρες που θα προσχωρήσουν, καθώς και τις θέσεις τους που εκφράζονται στα νομίσματα των χωρών αυτών, από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα τροποποίηση διασφαλίζει ότι οι θέσεις που υποβάλλονται σε σχέση με τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ και οι θέσεις που εκφράζονται στα νομίσματά τους αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι θέσεις κατά χώρα/νόμισμα σε σχέση με τα σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο επιπρόσθετος φόρτος εργασίας που βαρύνει τις μονάδες παροχής στοιχείων θα περιοριστεί στο ελάχιστο, δεδομένου ότι πολλές από τις νέες θέσεις που θα καλύπτονται από τον κανονισμό είναι μικρού μεγέθους.

Οι νέοι κανονισμοί δημοσιεύθηκαν σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Οκτωβρίου 2003 και είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου