Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

NIEUWE VERORDENINGEN BETREFFENDE MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN EN DE TOEPASSING VAN RESERVEVERPLICHTINGEN

7 oktober 2003

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn goedkeuring gehecht aan de Verordeningen ECB/2003/9 en ECB/2003/10. Verordening ECB/2003/9 voorziet in de intrekking en vervanging van Verordening ECB/1998/15 van 1 december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen. Verordening ECB/2003/10 voorziet in wijziging van Verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen

Het hoofddoel van Verordening ECB/2003/9 is de tenuitvoerlegging van veranderingen in het operationele kader voor het monetaire beleid van het Eurosysteem (zie het persbericht van de ECB van 1 augustus 2003 voor details van deze veranderingen). Daarnaast strekt de verordening tot stroomlijning van de procedure voor de berekening en kennisgeving van minimumreserves (artikel 5 van de verordening).

Het hoofddoel van Verordening ECB/2003/10 is monetaire financiële instellingen te verplichten om, vanaf 1 mei 2004, de datum van toetreding van de nieuwe landen tot de Europese Unie, op kwartaalbasis statistische gegevens te rapporteren die hun posities ten opzichte van elk van de toetredende landen afzonderlijk aangeven, alsook hun posities luidende in de valuta's van deze landen. Deze wijziging verzekert dat posities die met betrekking tot de nieuwe EU-lidstaten worden gerapporteerd, en posities luidende in hun nationale valuta's, op dezelfde manier worden behandeld als de naar land/valuta uitgesplitste posities ten opzichte van de huidige EU-lidstaten die de euro niet hebben aangenomen. Gezien de geringe omvang van veel van de nieuwe posities die door de verordening worden bestreken, wordt de extra rapportagelast voor informatieplichtigen tot een minimum beperkt.

De nieuwe verordeningen werden op 2.10.03 in alle talen van de Gemeenschap gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn verkrijgbaar op de website van de ECB (www.ecb.europa.eu).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media