SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

NYE FORORDNINGER OM PENGE- OG BANKSTATISTIK OG ANVENDELSE AF MINDSTERESERVER

7. oktober 2003

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har godkendt forordning ECB/2003/9 og forordning ECB/2003/10. Forordning ECB/2003/9 ophæver og erstatter forordning ECB/1998/15 af 1. december 1998 om anvendelse af mindstereserver. Forordning ECB/2003/10 ændrer forordning ECB/2001/13 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner).

Hovedformålet med forordning ECB/2003/9 er at gennemføre ændringer af Eurosystemets operationelle ramme for pengepolitikken (nærmere oplysninger om disse ændringer kan findes i ECB's pressemeddelelse af 1. august 2003). Desuden effektiviserer forordningen procedurerne for beregning af og meddelelse om mindstereserver (forordningens artikel 5).

Hovedformålet med forordning ECB/2003/10 er et krav om, at monetære finansielle institutioner kvartalsvist indberetter statistiske data, som særskilt viser deres positioner over for hver af de tiltrædende medlemsstater, såvel som deres positioner, der er denomineret i disse landes valutaer fra og med d. 1. maj 2004, når de tiltræder EU. Denne ændring sikrer, at positioner, der indberettes vedrørende de nye EU-medlemsstater og positioner, der er denomineret i deres valutaer behandles på samme måde som lande- og valutapositioner vedrørende nuværende medlemsstater, der ikke har indført euroen. I betragtning af den begrænsede størrelse af flere af de nye positioner, der vil være omfattet af forordningen, er der især lagt vægt på at sikre, at den yderligere rapporteringsbyrde, der pålægges rapporteringsenhederne, begrænses til et minimum.

De nye forordningerne blev offentliggjort på alle fællesskabssprogene i Den Europæiske Unions Tidende d. 2. oktober 2003 og er tilgængelige på ECB's websted (www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt