Menu
PRESSMEDDELANDE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ÅRSRAPPORT 2002

29 april 2003

Idag har Europeiska centralbanken offentliggjort sin årsrapport för 2002. Rapporten har gjorts i enlighet med artikel 113.3 i fördraget och överlämnas till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet.

Förordet har skrivits av fil.dr. Willem F. Duisenberg, ordförande för Europeiska centralbanken. Årsrapporten behandlar följande ämnen:

 • Ekonomisk utveckling och penningpolitik
 • Centralbankens verksamhet
 • Finansiell riskhantering
 • Den ekonomiska utvecklingen i EU-länder utanför euroområdet
 • Europeiskt och internationellt samarbete
 • Utvidgning av Europeiska unionen
 • Produktion av eurosedlar och euromynt
 • Betalnings- och värdepappersavvecklingssystem
 • Finansiell stabilitet och tillsyn
 • Statistisk ram
 • Övriga uppgifter och övrig verksamhet
 • Extern kommunikation och ansvarsskyldighet
 • Den institutionella ramen för Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet
 • Årsredovisning för ECB och Eurosystemets konsoliderade balansräkning 2002

Årsrapporten produceras på samtliga elva officiella gemenskapsspråk och kommer att distribueras av respektive nationell centralbank i EU till alla intresserade parter i respektive land. Tryckta exemplar av årsrapporten kan även erhållas från ECB, se adress nedan.

Rapporten publiceras på alla språkversioner på ECBs webbplats (periodical publications).

Speaking engagements

Kontakt för media