Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ÅRSRAPPORT 2002

29 april 2003

Idag har Europeiska centralbanken offentliggjort sin årsrapport för 2002. Rapporten har gjorts i enlighet med artikel 113.3 i fördraget och överlämnas till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet.

Förordet har skrivits av fil.dr. Willem F. Duisenberg, ordförande för Europeiska centralbanken. Årsrapporten behandlar följande ämnen:

 • Ekonomisk utveckling och penningpolitik
 • Centralbankens verksamhet
 • Finansiell riskhantering
 • Den ekonomiska utvecklingen i EU-länder utanför euroområdet
 • Europeiskt och internationellt samarbete
 • Utvidgning av Europeiska unionen
 • Produktion av eurosedlar och euromynt
 • Betalnings- och värdepappersavvecklingssystem
 • Finansiell stabilitet och tillsyn
 • Statistisk ram
 • Övriga uppgifter och övrig verksamhet
 • Extern kommunikation och ansvarsskyldighet
 • Den institutionella ramen för Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet
 • Årsredovisning för ECB och Eurosystemets konsoliderade balansräkning 2002

Årsrapporten produceras på samtliga elva officiella gemenskapsspråk och kommer att distribueras av respektive nationell centralbank i EU till alla intresserade parter i respektive land. Tryckta exemplar av årsrapporten kan även erhållas från ECB, se adress nedan.

Rapporten publiceras på alla språkversioner på ECBs webbplats (periodical publications).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media