European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS ÅRSBERETNING 2002

29. april 2003

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort sin årsberetning for 2002. Årsberetningen udarbejdes i overensstemmelse med artikel 113, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd.

Et forord af ECBs formand, Willem F. Duisenberg indleder Årsberetning 2002. Derefter behandles følgende emner:

 • Den økonomiske udvikling og pengepolitikken
 • Centralbankoperationer
 • Risikostyring
 • Den økonomiske udvikling i EU-lande uden for euroområdet
 • Europæisk og internationalt samarbejde
 • EUs udvidelse
 • Fremstilling og udstedelse af eurosedler
 • Betalings- og værdipapirafviklingssystemer
 • Finansiel stabilitet og banktilsyn
 • Det statistiske arbejde
 • Andre opgaver og aktiviteter
 • Ekstern kommunikation og ansvarlighed
 • De institutionelle rammer for Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker
 • Årsregnskabet for ECB og konsolideret balance for Eurosystemet 2002

Årsberetningen udkommer på alle 11 officielle fællesskabssprog og distribueres af de nationale centralbanker i EU-landene til interesserede parter i deres respektive lande. Papirudgaven af Årsberetning 2002 kan også fås ved henvendelse til ECB på nedenstående adresse. Alle sprogversioner er offentliggjort på ECBs websted (periodical publications).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt