Menu
PRESSEMEDDELELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS ÅRSBERETNING 2002

29. april 2003

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort sin årsberetning for 2002. Årsberetningen udarbejdes i overensstemmelse med artikel 113, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd.

Et forord af ECBs formand, Willem F. Duisenberg indleder Årsberetning 2002. Derefter behandles følgende emner:

 • Den økonomiske udvikling og pengepolitikken
 • Centralbankoperationer
 • Risikostyring
 • Den økonomiske udvikling i EU-lande uden for euroområdet
 • Europæisk og internationalt samarbejde
 • EUs udvidelse
 • Fremstilling og udstedelse af eurosedler
 • Betalings- og værdipapirafviklingssystemer
 • Finansiel stabilitet og banktilsyn
 • Det statistiske arbejde
 • Andre opgaver og aktiviteter
 • Ekstern kommunikation og ansvarlighed
 • De institutionelle rammer for Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker
 • Årsregnskabet for ECB og konsolideret balance for Eurosystemet 2002

Årsberetningen udkommer på alle 11 officielle fællesskabssprog og distribueres af de nationale centralbanker i EU-landene til interesserede parter i deres respektive lande. Papirudgaven af Årsberetning 2002 kan også fås ved henvendelse til ECB på nedenstående adresse. Alle sprogversioner er offentliggjort på ECBs websted (periodical publications).

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser