Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Het Jaarverslag 2002 van de Europese Centrale Bank

29 april 2003

Vandaag heeft de Europese Centrale Bank haar Jaarverslag 2002 gepubliceerd. Dit Jaarverslag is opgesteld overeenkomstig artikel 113, lid 3, van het Verdrag en wordt voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en de Europese Raad.

Na het voorwoord van Dr. Willem F. Duisenberg, President van de Europese Centrale Bank, worden in dit Jaarverslag naast een aantal andere taken en werkzaamheden de volgende onderwerpen besproken:

 • Economische ontwikkelingen en monetair beleid
 • Centrale-banktransacties
 • Risicobeheersing
 • Economische ontwikkelingen in de andere landen van de Europese Unie
 • Europese en internationale samenwerking
 • Uitbreiding van de Europese Unie
 • De productie en uitgifte van bankbiljetten
 • Betalings- en effectenafwikkelingssystemen
 • Financiële stabiliteit en toezicht
 • Het statistische kader
 • Overige taken en werkzaamheden
 • Externe communicatie en verantwoording
 • Het institutionele kader van het Eurosysteem en het Europees Stelsel van Centrale Banken
 • Jaarrekening van de ECB en geconsolideerde balans van het Eurosysteem 2002

Het Jaarverslag, dat in alle 11 officiële talen van de Gemeenschap wordt gepubliceerd, wordt door alle nationale centrale banken van de EU aan geïnteresseerden in hun respectieve land beschikbaar gesteld. Gedrukte exemplaren kunnen tevens worden aangevraagd bij de ECB op het hieronder vermelde adres. Alle versies in de verschillende talen worden tevens gepubliceerd op de Website van de ECB (periodical publications).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media