Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002

29 Απριλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε σήμερα την Ετήσια Έκθεσή της για το 2002. Η Έκθεση αυτή καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 113, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η Έκθεση την οποία προλογίζει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Dr. Willem F. Duisenberg, καλύπτει εκτός των άλλων τα εξής κύρια θέματα:

 • τις οικονομικές εξελίξεις και τη νομισματική πολιτική,
 • τις εργασίες κεντρικής τράπεζας,
 • τη διαχείριση κινδύνων,
 • τις οικονομικές εξελίξεις στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία,
 • τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • την παραγωγή και έκδοση τραπεζογραμματίων,
 • τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων,
 • τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία,
 • το στατιστικό πλαίσιο,
 • τα λοιπά καθήκοντα και δραστηριότητες,
 • την εξωτερική επικοινωνία και λογοδοσία,
 • το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών,
 • τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ και τον ενοποιημένο ισολογισμό του Ευρωσυστήματος για το 2002.

Η Ετήσια Έκθεση, η οποία έχει συνταχθεί και στις 11 επίσημες κοινοτικές γλώσσες, θα διανέμεται στα ενδιαφερόμενα μέρη από τις αντίστοιχες εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της ΕΕ. Επίσης, αντίγραφα της Έκθεσης σε έντυπη μορφή διατίθενται από την ΕΚΤ στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Η Έκθεση διατίθεται σε όλες τις γλώσσες και από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ στην ενότητα periodical publications.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου