Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2002

29.4.2003

Euroopan keskuspankki on tänään julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2002. Vuosikertomus on laadittu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 113 kohdan 3 mukaisesti, ja se toimitetaan Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Eurooppa-neuvostolle.

Esipuheen on laatinut Euroopan keskuspankin pääjohtaja Willem F. Duisenberg. Vuosikertomuksessa käsitellään EKP:n tehtäviä ja toimintaa seuraavien otsikoiden alla:

 • Talouskehitys ja rahapolitiikka
 • Keskuspankkioperaatiot
 • Riskienhallinta
 • Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden talouskehitys
 • Euroopan laajuinen ja kansainvälinen yhteistyö
 • Euroopan unionin laajentuminen
 • Setelien tuotanto ja liikkeeseenlasku
 • Maksujärjestelmät ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät
 • Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta
 • Tilastot
 • Muu toiminta
 • Ulkoinen viestintä ja tilivelvollisuus
 • Eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän institutionaalinen rakenne
 • EKP: n tilinpäätös ja eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2002

Vuosikertomus on laadittu kaikilla yhdellätoista Euroopan yhteisön virallisella kielellä, ja sen jakelun eri EU-maissa hoitavat kansalliset keskuspankit. Painetun version voi tilata myös EKP:stä (osoite alla). Kaikki eri kieliversiot ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla (periodical publications).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle