Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken stärker samarbetet om ekonomisk och finansiell statistik

10 mars 2003

Idag har Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) undertecknat ett nytt samarbetsavtal om ekonomisk och finansiell statistik. Denna statistik sammanfattar den övergripande utvecklingen och är den enda tillförlitliga källan för bedömning av makroekonomisk och finansiell marknadsutveckling som inflation, ekonomisk tillväxt och penningflöden. Samarbetsavtalet främjar hög kvalitet och konsekvent ekonomisk och finansiell statistik på gemenskapsnivå till nytta för såväl politiska beslutsfattare som allmänheten. Båda parterna i samarbetsavtalet är ansvariga för utveckling, insamling och spridning av denna statistik inom sina respektive verksamhetsområden.

Samarbetsavtalet bekräftar Europeiska gemenskapernas statistikkontors (Eurostat) huvudansvar för allmän ekonomisk statistik, som bl.a. omfattar de harmoniserade indexen över konsumentpriser, statistik över produktion, arbetsmarknaderna, utrikeshandel och statistik knuten till förfaranden avseende alltför stora underskott, medan huvudansvaret för ECB ligger på penningmängds- och bankstatistik samt statistik avseende finansmarknaderna och omfattar bl.a. balansräkningar för finansinstitut, räntor, priser och finansiella tillgångar och värdepapper.

Samarbetsavtalet stärker även samarbetet mellan ECB och Eurostat avseende betalningsbalans, finans- och nationalräkenskaper fördelat på institutionell sektor samt infrastrukturen för statistik. Samarbetsavtalet tar därvid hänsyn till de ökande kraven på statistik i Europeiska unionen, särskilt vad gäller den framtida utvidgningen. Att statistiken är korrekt och av hög kvalitet är av största vikt för politiska beslutsfattare, finansmarknaderna och allmänheten.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media