SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank styrker samarbejdet om økonomisk og finansiel statistik

10. marts 2003

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag underskrevet et nyt aftalememorandum om økonomisk og finansiel statistik. Disse statistikker sammenfatter den samlede udvikling og er den eneste pålidelige kilde til at vurdere den makroøkonomiske udvikling og udviklingen på de finansielle markeder, eksempelvis inflationen, den økonomiske vækst og pengestrømmene. Formålet med aftalememorandummet er at fremme konsistente økonomiske og finansielle statistikker af høj kvalitet på fællesskabsniveau, som både kan anvendes af politiske beslutningstagere og offentligheden. Aftalememorandummets parter er ansvarlige for udarbejdelsen, indsamlingen og formidlingen af disse statistikker inden for deres respektive aktivitetsområder.

Det bekræftes i aftalememorandummet, at De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) har hovedansvaret for den generelle økonomiske statistik, der bl.a. omfatter det harmoniserede forbrugerprisindeks, data for output, produktion, arbejdsmarked og udenrigshandel samt statistikker med tilknytning til proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud, og at ECB har hovedansvaret for penge- og bankstatistikken samt finansmarkedsstatistikken, der bl.a. omfatter finansielle institutioners balancer, renter, priser på finansielle aktiver og værdipapirstatistik.

Endvidere styrkes samarbejdet mellem ECB og Eurostat for så vidt angår betalingsbalancen, det finansielle og ikke-finansielle nationalregnskab opdelt på institutionelle sektorer og den statistiske infrastruktur. Herved tages der højde for de stigende krav til statistik i Den Europæiske Union, især i forbindelse med den kommende udvidelse. Pålidelig statistik af høj kvalitet er i dag af afgørende betydning for de politiske beslutningstagere, de finansielle markeder og offentligheden.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt